logo    TRUCK - RC MODELS BRNO   SHIPS - RC MODELS BRNO  KDO SI HRAJE NEZLOBÍ 

Z PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ » BITVA O BRNĚNSKOU PŘEHRADU 08
BITVA O BRNĚNSKOU PŘEHRADU 2008

Pořádal MIDWAY CLUB Brno dne 1.6. 2008
v neděli dopoledne od 11,00 hod do 12,00 hod.
odpoledne od 14.00 hod. do 15.00 hod.
v Brně-Bystrc, Brněnská přehrada - Rakovecká zátoka
nábřeží u restaurace Rybárna


ve spolupráci s RC klub Brno, letecké modely, MIDO Film Brno,spol.s.r.o. AEROMÉDIA ,spol. s.r.o. Praha, SNIP&CO, reklamní společnost, s.r.o. Brno, RC TRUCK Models Brno, Rádio Krokodýl

BITVA O BRNĚNSKOU PŘEHRADU 2008

Scénář námořní a letecké Bitvy MIDWAY

Dovolujeme si Vám představit unikátní akci - evropskou raritu, která se bude konat v neděli dne 1. 6. 2008 od 11.00 (první část) a od 14.00 (druhá část), v podobě první námořní a letecké „Bitvy MIDWAY“, kde po dobu jedné hodiny máte možnost shlédnout opravdový souboj modelů válečných lodí v měřítku 1:100 a válečných letadel v měřítku 1:13 z II. světové války. Akce je součástí oslav „Brno-město uprostřed Evropy“, „Ignis Brunensis“ a oslav Dne dětí a již nyní očekáváme hojnou účast diváků i VIP hostů (poslanci, členové vlády a armádního štábu ČR a SR, zástupci Jihomoravského kraje a města Brna včetně primátora, celebrity z TV i kulturního života).

Modely lodí jsou ve své kategorii skutečnými giganty, jen pro představu Yamato nebo Bismarck měří bezmála 3 metry a váží od 70 kg do 100 kg. Ale není to jen velikost, co diváka naprvní pohled upoutá, ale i přesné propracování do detailu každé z funkčních maket, které jsou ovládány špičkovou RC technikou. Modely mají spoustu různých funkcí jako opravdové lodě (střelba z děl, otáčení věží, zvuky motorů a houkání, osvětlení, kouření z komínů atd).

V programu hlavních bitev bude účinkovat dvanáct těchto velkých maket - a to ve flotilách OSY a Spojenců, které budou proti sobě bojovat s využitím různých pyrotechnických a zvukových efektů (jenom rozpočet na pyrotechnické efekty je plánován na 100.000,- Kč, takže se jistě bude na co dívat). Celou bitvu obohatí i nálety a bombardování modelů letadel 1:13 obou zúčastněných válečných stran (OSA – Spojenci), které budou z důvodu dobré viditelnosti létat ve výšce 100 až 150 metrů. Připraveny jsou věrné létající RC makety známých typů jako B-17 Flying Fortress (rozpětí 2,7m) B-25 Mitchell, Lockheed P-38 Lighting, JUNKERS JU 88, Messerschmitt Bf 109, La -7, Spitfire MkIX a další – s rozpětím křídel přibližně 2 metrů.

V průběhu ,,pauzy“ budou mít návštěvnicí možnost se nechat pobavit rádiem Krokodýl - Den dětí rádia Krokodýl, či zhlédnout makety moderních lodí s dalším neméně zajímavým programem. Celkem tak diváci - účastníci programu akce - budou moci shlédnout 25 modelů lodí – např. raketové křižníky, které skutečně odpalují rakety s dalšími efekty, reálnou bojovou techniku z II. světové války z klubu Military Ořechov, další obrovské modely bojové techniky, dobově oblečení vojáci z II. světové války a řada obdobných atrakcí.

Celý program akce ,,Bitva Midway“ zajišťuje MIDWAY Club Brno ve spolupráci se známým brněnským leteckým modelářským klubem RC model klub Brno s tradicí více jak 20 let. Na programu se podílí i RC Truck Brno a pražský Merrimack klub s dalšími fandy modelů military.

Program námořní a letecké Bitvy MIDWAY

Dopoledne zahájení v 11.00 hod odpoledne zahájení ve 14.00 hod.

1) 00.00 min. - zahájení programu
2) 05.00 min. - uvítání diváků, seznámení s programem a jeho částmi
3) 10.00 min. - úvod do historie námořní bitev II světové války a činnost klubu MIDWAY Club Brno RC club Brno letecký klub
4) 15.00 min. - zahájení námořní přehlídky Rakovec NAVY 2008 bitevních flotil a letadel
5) 25.00 min. - sešikování dvou válečných flotil před námořní bitvou
6) 30.00 min. - odstartování námořní bitvy 12 lodí a 3-5 letadel námořní bitva s použitím pyrotechnických, světelných a zvukových efektů
7) 45.00 min. - ukončení námořní bitvy, slavnostní defilé flotily a letounů - zakotvení lodí
8) 60.00 min. - Den dětí rádia Krokodýl
9) 60.00 min. - prohlídka válečných modelů u břehu nebo stánku MIDWAY CLUB Brno
10) Demonstrační jízdy s válečnými loděmi RC pro děti od 10. let 5 lodí břeh Rakovecké zátoky schodiště u zpevněného nábřeží u restaurace Rybárna
11) 90.00 min. - Promotion akce MIDO Film Brno, AEROMÉDIA, MAGNET Press Slovakia, Svaz letců ČR

V součinnosti s majitelem restaurantu Rybářská bašta je zajištěno občerstvení 2 stánky a 5 stánků v okolí Rakovecké zátoky od společnosti Billiard club U babičky.

V součinnosti s Úřadem městské části Brno Bystrc zajištění asistence Městské Policie s ohledem na parkování většího množství aut a i mimo parkoviště před Rybárnou.

Součinnost organizací :

1) MIDWAY Club Brno, o.s. Dukelská 91, Brno - hlavní pořadatel, organizátor
2) MIDO Film Brno, spol. s r.o. Helfertova 13, 613 00 Brno - pořadatel
3) RC klub Brno, Voronězská 4, 616 00 Brno - spoluorganizátor
4) AEROMEDIA Praha s.r.o. - spolupořadatel
5) Rádio Krokodýl - hlavní mediální partner
6) Restaurant Rybařská bašta, Rakovecká zátoka Bystrc - občerstvení, WC, plocha a nábřeží
7) SEBAK - mobilní WC
8) Obecní Městská Policie Brno Bystrc - pořádek parkoviště – doprava
9) SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. Brno - reklama, hl.organizátor
10) RC TRUCK Models Brno - spoluorganizátor